…och bara för att jäklas… posted by on August 4, 2014

…har jag fått en cysta i pungen.
Nåja, den skall bort vad det lider och det kunde ju varit värre…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.